Palautumisvalmennus

Tärkeintä on pitää huolta itsestään. Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu levosta, liikunnasta, ravinnosta ja henkisestä, sinun omasta energiastasi. Hengähdyshetkiä® palautumisvalmennuksen avulla sinun on mahdollista edetä pienin ja positiivisin askelin kohti virkeämpää, energisempää ja hyvinvoivaa itseäsi.

Hyvinvointi on monesti tasapainoilua kehon, mielen, tunne-elämän, työn, opiskelun, sosiaalisten suhteiden, itsensä toteuttamisen mahdollisuuksien sekä muun muassa oman hyvinvoinnin kokemuksen kanssa.

Hengähdyshetkiä® palautumisvalmennus yhdistää ratkaisukeskeisen yksilövalmennuksen sekä rauhoittavan kehollisen harjoituksen kokonaisuudeksi, jota kautta on mahdollista saada uusia näkökulmia omaan hyvinvointiin, huomata oman vaikuttamisen mahdollisuudet ja kasvattaa voimavaroja sekä motivaatiota haluamaansa muutokseen.

Palautumisvalmennuksen avulla kirkastat tavoitteitasi ja vahvistat uskoa itseen tavoitteiden saavuttamisessa. Hengähdyshetkiä® palautumisvalmennuksen avulla saat apuja parempaan palautumiseen sekä voit kasvattaa oman elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tunnetta. Ratkaisukeskeisessä yksilövalmennuksessa sinulla on myös mahdollisuus rauhassa etsiä oivalluksia sekä juuri sinulle sopivia pieniä askeleita kohti myötätuntoisempaa ja hyvinvoivaa itseäsi.

Palautumisvalmennus sopii sinulle, jos olet väsynyt, ehkäpä stressaantunut tai jopa vähän ahdistunut. Valmennus sopii myös suorittajalle, kun elämän hallinnan tunne rakoilee ja myös palautumisen optimoijalle. Hengähdyshetkiä® palautumisvalmennus sopii myös univaikeuksista kärsiville sekä ihmisille, jotka kokevat murehtivansa liikaa.

Ratkaisukeskeisen yksilövalmennuksen lisäksi Hengähdyshetkiä® palautumisvalmennukseen kuuluu Hengähdyshetkiä® harjoituksia, jotka ovat rauhoittumiseen ja palautumiseen tähtävää asento-, hengitys- ja läsnäoloharjoittelua. Hengähdyshetket antavat mahdollisuudeen pysähtyä, latautua ja elpyä sekä kehon että mielen tasolla. Tutkimusten mukaan on näyttöä siitä, että tämän kaltainen harjoittelu lisää palautumisesta vastaavan parasympaattisen hermoston toimintaa. Tämä taas auttaa sykettä sekä verenpainetta laskemaan, hengitystä rauhoittumaan, lihaksia rentoutumaan, ruoansulatusta parantumaan sekä unensaantia helpottumaan.

Ole yhteydessä kirsi@energiaaarkeen.fi ja sovitaan henkilökohtainen kartoitusaika.

Kuva: Laura Karlin/ L. Karlin Creative